Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki Point S Polska Sp. z o.o. jako  administratora danych.

Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

Point S Polska sp. z o.o.,

01-205 Warszawa

ul. Młynarska 7

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031555, REGON 017294416, NIP 5252215085, kapitał zakładowy 180 000 PLN w pełni wpłacony.

Kontakt z administratorem można uzyskać:

 • listownie: ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa
 • e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych: rodo@point-s.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 828 57 55

 

Definicje

Polityka – niniejszy dokument Polityki prywatności.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub za pomocą każdego innego identyfikatora lub grupy identyfikatorów określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z niniejszej witryny lub innych narzędzi systemowych udostępnionych przez Administratora takich jak Kalendarz umówień czy formularze.

 

Zbierane dane

Dane gromadzone przez Administratora dotyczą następujących informacji o użytkowniku:

 • imię i nazwisko
 • adres,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu,
 • numeru pojazdu,
 • adresu IP,
 • lokalizacji’
 • historii zamówień
 • marki, modelu, daty wydania i przebiegu pojazdu

 

Cele dla których wykorzystywane są dane osobowe:

 • wykonanie zleconej obsługi pojazdu będącego w posiadaniu użytkownika, polegającej na wygenerowaniu w systemie zlecenia obsługi w określonym czasie i serwisie;
 • kontaktu z użytkownikiem celem ustalenia szczegółów dotyczących zleconych na pojeździe jakim się porusza usług;
 • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy: handlowe, podatkowe, finansowo-księgowe itp.;
 • personalizacja usług, w szczególności takich jak porady dotyczące produktów lub usług, które mają być używane lub subskrybowane, z przewidywanymi datami przeglądu;
 • przekazywanie powiadomień pocztą lub w formacie cyfrowym dotyczących nowych usług, obecnych usług i przyszłych usług,
 • transmisja aktualnych i przyszłych ofert promocyjnych;
 • przekazywanie porad dotyczących korzystania z produktów lub usług;
 • perspektywa komercyjna;
 • umożliwienie utrzymania ciągłych relacji handlowych między Administratorem a użytkownikiem;
 • ulepszania swoich działań marketingowych;
 • odkrywanie preferencji użytkownika, aby dokonywać personalizacji i oferować produkty i usługi, które najbardziej odpowiadają jego potrzebom.

 

Point S Polska  jako firma świadcząca usługi na rzecz innych podmiotów, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiednich umów określających zasady korzystania i przetwarzania danych osobowych. Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest Administratorem.

Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora.

Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie ich wprowadzenie przez użytkownika do kalendarza umówień;
 • Poprzez dobrowolnie ich podanie przez użytkownika podczas kontaktu telefonicznego z serwisem celem ich wpisania do kalendarza umówień pozwalającego zarezerwować miejsce i czas w serwisie mechanicznym należącym do sieci Point S;
 • poprzez dobrowolne ich podanie przez zlecającego usługę obsługi pojazdu, którym może być firma zarządzająca flotą pojazdów, która to firma podaje dane użytkownika na bazie łączącej ją umowy i posiadanego prawa administrowania danymi, wówczas w stosunku do takich danych Point S Polska sp. z o.o staje się Procesorem i działa w oparciu o indywidualne umowy handlowe z danym klientem.

 

Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe

Osoba której dane przetwarzamy ma prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu w zakresie przetwarznia danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu. Prawo sprzeciwu przysługuje użytkownikowi w dwóch sytuacjach, gdy Administrator przetwarza jego dane osobowe:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego - sprzeciw ten nie musi być uzasadniony;
 • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów użytkownika - sprzeciw ten wymaga uzasadnienia.

 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli Administrator przetwarza dane użytkownika w sposób niezgodny z prawem, może on wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe jakie posiadamy a jakie pozyskaliśmy podczas korzystania użytkownika z witryny i dostępnych na niej narzędzi systemowych, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazanych nam przez użytkowników witryny czy też pozyskanych przez samą witrynę w ramach zainstalowanych na nich narzędzi internetowych.

Hasła użytkowników udostępnionych na naszej witrynie narzędzi nie są zapisywane w systemie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.  Stosujemy określone środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa). Stosujemy także rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Powierzenie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do zarządzania witryną. Wówczas podmiot taki działać będzie jako Procesor na podstawie odrębnie zawartej umowy uwzględniającej RODO.

 • POINT S DEVELOPMENT SAS zarejestrowana w Lyon Trade and Companies Register pod numerem 491 028 627 z siedzibą pod adresem 9, rue curie w Lyonie (69006);
 • Serwisy sieci Point S, świadczące usługi obsługi aut należących do klientów Point S Polska sp. z o.o., wymienione na niniejszej witrynie w zakładce „Nasze Serwisy”;
 • Skyway Data Center GmbH, hosting, z siedzibą w Niemczech;

Administrator dostarczy wówczas jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usług zleconych na podstawie odrębnej umowy, jednocześnie będzie wymagał zachowania poufności wszelkich informacji i wykorzystywania ich wyłącznie do celów związanych z zakresem świadczonych przez Procesora usług.

W każdym przypadku każdy odbiorca danych osobowych jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa, w szczególności RODO, oraz do wdrożenia wszystkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić i być w stanie wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami.

W ramach działań Administratora polegających na optymalizacji jakości usług witryny, dane osobowe mogą podlegać transferowi do krajów, które nie są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzw. Kraju trzeciego. Kraj trzeci to kraj położony poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w którym nie zawsze można założyć, że poziom ochrony danych jest podobny lub porównywalny z poziomem Unii Europejskiej. Przed przekazaniem danych zapewniamy wystarczający poziom ochrony w danym kraju lub u odbiorcy znajdującego się w państwie trzecim. Mogłoby to wynikać z decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, która zapewnia, że odpowiedni poziom ochrony danych jest zagwarantowany dla określonego kraju trzeciego w sposób ogólny. Ponadto możemy również przeprowadzić transfer danych w oparciu o klauzulę ochrony danych przyjętą przez Komisję Europejską lub dla odbiorców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, ważną tarczę prywatności UE-USA.

 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędny do zarządzania relacjami handlowymi, nie dłuższy niż okres 5 lat.

Lokalizuj
Wyszukiwarka serwisów Znajdź najbliższy serwis Point S!
No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  Bezpieczeństwo

  Point S gwarantuje bezpieczeństwo Twojej inwestycji poprzez możliwe rozszerzenie gwarancji na zakupione opony.

 • icon-quality1509973987.png
  Jakość

  Zapewniamy w każdym naszym serwisie wysoki i stały poziom obsługi klienta i wykonywanych usług.

 • icon-price1618406526.png
  Cena

  Dbamy o niskie ceny poprzez najatrakcyjniejsze cenowe połączeniu właściwie dobranego produktu oraz wykonywanej usługi.

Ładowanie strony... Proszę czekać
Point S używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Jeśli kontynuujesz, zakładamy, że wyrażasz zgodę na nasze użycie plików cookie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej. Kontynuuj