Nota prawna 

 

Point S  Polska ma przyjemność powitać Państwa na witrynie korporacyjnej.

Witryna została opublikowana przez:

 • POINT S POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7
 • Tel. 022 828 57 55
 • Fax. 022 828 57 95

KRS 0000031555

 • Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
 • NIP 525-22-15-085; Kapitał zakładowy: 180 000 PLN

 

Hosting:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18, Ireland

Tél: +353 (1) 2953826

 

Witryna strona została opracowana przez eLuminous Technologies 

 

Korzystanie z witryny internetowej, odpowiedzialność za produkt

Informacje podawane w niniejszej witrynie internetowej nie są wiążące, mają one jedynie charakter informacyjny i nie przedstawiają ofert w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Bardziej szczegółowe informacje i warunki umowy można uzyskać od właściwego autoryzowanego sprzedawcy w sieci Point S lub poprzez indywidualnie zawartą umowę z Point S Polska Sp. z o.o. Nie ma możliwości zawarcie umowy dotyczącej przedstawionych na stronie towarów jedynie na podstawie informacji tu zawartych.

W dowolnym momencie i bez uprzedzenia, Point S Polska Sp. z o.o. może zmieniać lub zaktualizować swoją stronę internetową oraz opisane na niej produkty i usługi. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, witryna Point S Polska Sp z o.o. nie zawiera żadnych automatycznych gwarancji ani informacji o parametrach, które powodują odpowiedzialność firmy Point S Polska Sp. z o.o. zarówno wyraźnie, jak i domniemanie, w tym w odniesieniu do aktualnej ważności, dokładności, kompletności i jakości danych informacji.

Firma Point S Polska Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za swoją stronę internetową. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody, roszczenia odszkodowawcze i/lub za szkody następcze wszelkiego rodzaju oraz bez względu na podstawę prawną, poniesione w wyniku dostępu do lub korzystania ze strony internetowej, w szczególności w związku z zainfekowaniem środowiska komputerowego użytkownika wirusami.

Istnienie i wywiązywanie się ze zobowiązań oraz odpowiedzialność Point S Polska Sp z o.o. za prezentowane na stronie produkty i usługi Point S, podlegają wyłącznie postanowieniom indywidualnie zawieranych umów handlowych.

Informacja dotycząca odnośników zewnętrznych

Nasza strona zawiera odnośniki do należących do stron trzecich, zewnętrznych witryn internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym informujemy, że nie ponosimy za tę treść żadnej odpowiedzialności. Za treść poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki umieszczone na naszej stronie, odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Strony, do których odnośniki znajdują się w naszej witrynie internetowej zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w czasie tworzenia poszczególnych odnośników. W czasie tworzenia odnośników nie wykryto treści sprzecznych z prawem. Nieustanna obserwacja treści poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, nie jest jednak możliwa, dlatego też następować to będzie w przypadku otrzymania informacji wskazującej na naruszenie prawa. Jeżeli jakiekolwiek odnośniki zostaną uznane za niezgodne z prawem, zostaną natychmiast usunięte.

Dostępność produktów

Point S Nasza strona internetowa może zawierać informacje o produktach firmowych z logiem Point S wprowadzanych do sieci Point S przez Point S Development SAS, które nie są dostępne w Polsce. Obecność takich informacji na tej witrynie nie oznacza, że dany produkt został wprowadzony przez Point S Polska Sp. z o.o. na rynek Polski. Szczegółowe informacje o przyszłej dostępności produktu na rynku polskim możliwe są do uzyskania po bezpośrednim kontakcie z siedzibą Point S Polska Sp. z o.o.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Zawartość witryny stanowi własność Point S Polska Sp. z o.o. i jest chroniona prawem polskim dotyczącym własności intelektualnych. Znajdujące się na naszej stronie znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) są własnością firmy Point S Development SAS z siedzibą w Lyonie, we Francji. Zabrania się powielana i/lub kopiowania treści i zdjęć w części lub całości bez uprzedniej pisemnej zgody Point S Polska Sp. z o.o.. Ponadto, żadnych informacji podanych na stronie, nie można interpretować jako automatycznego udzielenie licencji ani uprawnień do używania znaków towarowych i treści na niej zawartych. W tym celu wymagana jest wyraźna pisemna zgoda Point S Polska Sp. z o.o.. Nieuprawnione wykorzystywanie znaków towarowych jest surowo zabronione. Point S Polska Sp z o.o. będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej z zastrzeżeniem przepisów prawnych.

Copyright © 2020 Point S Polska Sp z o.o..

No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  Bezpieczeństwo

  Point S gwarantuje bezpieczeństwo Twojej inwestycji poprzez możliwe rozszerzenie gwarancji na zakupione opony.

 • icon-quality1509973987.png
  Jakość

  Zapewniamy w każdym naszym serwisie wysoki i stały poziom obsługi klienta i wykonywanych usług.

 • icon-price1618406526.png
  Cena

  Dbamy o niskie ceny poprzez najatrakcyjniejsze cenowe połączeniu właściwie dobranego produktu oraz wykonywanej usługi.

Ładowanie strony... Proszę czekać
Point S używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Jeśli kontynuujesz, zakładamy, że wyrażasz zgodę na nasze użycie plików cookie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej. Kontynuuj